Heategevus ja sponsorlus - Medifum

Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena on võtnud Medifum oma eesmärgiks anda ühiskonna arengule ka omapoolne panus.

Medifum toetab projekte, mis on seotud eelkõige:

  • spordi,
  • hariduse,
  • kultuuri,
  • või meditsiini valdkonnaga.

Samuti toetame suurima hea meelega haiglaid ja erinevaid MTÜ-sid.

Kui leiad, et Medifum saab aidata kaasa Sinu projektile ning muuta see ohutumaks läbi pakutavate toodete, siis võta julgelt ühendust: info@medifum.ee

Sponsorlustaotluse palume meile esitada soovitavalt kuu aega enne projekti/ürituse algust.

Pühendunult tervisele ja ohutusele,

teie Medifum!

Rõõmuga oleme juba toetanud järgmisi projekte/asutusi: