Tagasikutsutud on järgmised tooted: Kontaktivaba termomeeter Alicn // AET-R1B1 Toote puudused: Pakendil puudub tootmisaeg ning EL-volitatud esindaja andmed. Vastavusdeklaratsioonil on toote nimi erinev pakendile ja seadmele ... Continue reading